Student Opportunities

V našich laboratořích je stále dost práce i zábavy pro další nadějné studenty. Témat je dostatek pro bakalářské, diplomové i disertační práce. Spolupracujeme v rámci našich výzkumných témat s významnými českými i zahraničními firmami a univerzitami.

Polymerační reaktorové inženýrství

Výroba nanočástic, využití elektrorozprašování

Ukládání elektrické energie: stacionární i mobilní úložiště

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for current opportunities! We are looking for both undergraduate and graduate students.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , rádi vám ukážeme, co děláme a jak se můžete zapojit! Stručné shrnutí naší práce si můžete prohlédnout v této prezentaci.

 

Polymerační reaktorové inženýrství:

Co studujeme v rámci polymeračního inženýrství?

Náš hlavní zájem spočívá v optimalizaci polymeračních procesů z pohledu chemického inženýrství, morfologie polymerů, procesu jejího utváření a studia vztahu mezi morfologií a aplikačními vlastnostmi polymerů. U nás rozhodně nebudete polymery syntetizovat, studujeme reálné vzorky z průmyslových procesů. Zabýváme se nejdůležitějšími polymery na současném i budoucím trhu: PP, PE, PS, polymerní pěny (PS, PU).

Morfologie polymerů je velmi úzce spjata s jejich aplikačními vlastnostmi. Znalost morfologie z určitého výrobního procesu pomáhá nastavit takové reakční a postreakční podmínky, které povedou ke vzniku polymeru s požadovanou morfologií, tj. s požadovanými vlastnostmi (vzhled, mechanická odolnost, průhlednost, izolační vlastnosti, apod.). Máme řadu unikátních přístrojů, které pro studium morfologie využíváme (AFM, mikroCT, SEM, Ramanovu mikroskopii).

Důležitou částí našeho výzkumu je studium sorpčních dějů, které výrazně ovlivňují výrobní proces. V této oblasti spolupracujeme s renomovanými evropskými univerzitami, i s několika významnými výrobci polymerů. Důležitost znalosti sorpce je patrná při vypěňování polymerů, které v naší laboratoři rovněž provádíme. Vytváříme nové unikátní izolační materiály.

Zajímavé na naší skupině je, že veškerý experimentální výzkum jde ruku v ruce s matematickým modelováním, výsledkem našich studií jsou tedy komplexní práce, které jsou v celosvětovém měřítku velmi ceněné.

Proč je studium polymerů pro naše studenty zajímavé?

 

Výroba nanočástic, využití elektrorozprašování:

 

Ukládání elektrické energie: stacionární i mobilní úložiště:

Co studujeme v rámci ukládání elektrické energie?

Nová stacionární úložiště energie
Stacionární úložiště energie jsou důležitými regulačními a stabilizujícími prvky na úrovni distribuce energie. Zajímá nás zejména koncept průtočných baterií. V této oblasti se věnujeme vanadové průtočné redoxní baterii. Konstruujeme vlastní průtočné baterie a vyvíjíme optimální vnitřní design bateriových svazků, pracujeme na vývoji vlastních elektrodových materiálů a díky širokému instrumentálnímu vybavení naší skupiny provádíme charakterizaci membrán a elektrod. Na základě našich laboratorních testů právě probíhá stavba pilotní jednotky.

Baterie a palivové články pro mobilní aplikace
Vývoj nových baterií s vysokou specifickou kapacitou je velmi důležitý pro rozvoj a rozšiřování elektromobilů. V této oblasti se zajímáme zejména systémem zinek-vzduch. Pracujeme na optimalizaci zinkové a vzduchové elektrody, vyvíjíme vhodný design pro maximalizaci výkonu článku. Důležitou součástí našeho výzkumu je i recyklace zinku spojená často s růstem zinkových dendritů.

Proč je studium polymerů pro naše studenty zajímavé?